Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне


tháng 3, 10 2022
watermark Economic news

На заседании в четверг Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. На нулевой отметке базовая ставка находится с марта 2016 года.


В сообщении регулятора говорится: «Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и по депозитам останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и минус 0,5% соответственно». ЕЦБ ожидает, что ставки будут находиться на текущих уровнях до тех пор, пока инфляция не достигнет уровня в 2%. 


Помимо этого, центробанк подтвердил, что в первом квартале 2022 года будет проводить выкуп активов в рамках антикризисной программы PEPP медленнее, чем в предыдущем квартале. Завершение программы планируется в конце марта. 


Вместе с тем регулятор заявил, что в рамках обычной программы APP планируется  выкуп активов на сумму 40 миллиардов евро в апреле, в мае – уже только на 30 миллиардов, а в июне – на 20 миллиардов. Ранее сообщалось, что выкуп составит 40 миллиардов евро в месяц в течение всего второго квартала, до 30 миллиардов – сократится в третьем квартале и только с октября – до 20 миллиардов евро ежемесячно.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.