Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Shell прекращает все закупки российской нефти и газа


tháng 3, 08 2022
watermark Economic news

Крупнейшая нефтяная компания Shell во вторник принесла извинения за покупку партии российской нефти со значительной скидкой и объявила, что прекращает свое участие во всех российских углеводородах.

«В качестве первого немедленного шага компания прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти. Она также закроет свои станции техобслуживания, операции с авиационным топливом и смазочными материалами в России», – говорится в заявлении компании.

В пятницу Shell закупила в России 100 000 метрических тонн флагманской нефти марки Urals. По сообщениям, она была куплена с рекордной скидкой, поскольку многие компании избегают российской нефти из-за событий в Украине. Покупка не нарушила никаких западных санкций.

Компания подверглась резкой критике за покупку, в том числе со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который призвал компании разорвать все деловые связи с Россией.

Генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил во вторник, что решение приобрести груз российской сырой нефти для переработки в бензин и дизельное топливо было неправильным, и компания сожалеет об этом. 

Shell уже заявила, что намерена выйти из совместных предприятий с российским газовым гигантом «Газпром» и связанными с ним структурами, а в выходные заявила, что направит прибыль от уцененной российской нефти в фонд, предназначенный для оказания гуманитарной помощи Украине.

Акции Shell подешевели на 0,2% в Лондоне во вторник днем.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.