Lịch kinh tế

Để biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường tài chính với ForexMart', Lịch kinh tế ngoại hối.

ForexMart' Lịch kinh tế ngoại hối của ForexMart là một công cụ ngoại hối thời gian thực, có thể tùy chỉnh và đa chức năng, cho phép các nhà giao dịch được cập nhật các sự kiện thị trường mới nhất và phù hợp nhất. Tất cả thông tin có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn sẽ được liệt kê và phân tích tại đây.

Một nhà kinh doanh hiểu biết nhiều hơn, sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn. Sử dụng ForexMart' Lịch kinh tế ngoại hối và trở thành một nhà giao dịch thành công ngay hôm nay.

Bộ lọc

Tất cả dữ liệu được phát trực tuyến và cập nhật tự động.

Thứ sáu, 19 tháng 4 2024
Thời gian cur. Imp. Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
19:30:00 Flag
CFTC NZD speculative net positions -11.7K- -13.5K
19:30:00 Flag
CFTC EUR speculative net positions 12.2K- 32.7K
09:00:00 Flag
IMF Meetings -
06:00:00 Flag
PPI -
06:00:00 Flag
PPI - -1.3%
01:15:00 Flag
China Loan Prime Rate 5Y - 3.95%
01:15:00 Flag
PBoC Loan Prime Rate - 3.45%
03:00:00 Flag
Credit Card Spending - 2.2%
04:00:00 Flag
Export Growth - -9.45%
04:00:00 Flag
Import Growth - 15.84%

Huyền thoại

  • Bài diễn thuyết
  • Bản phát hành sơ bộ
  • Bản phát hành đã sửa đổi
  • Mức biến động thấp dự kiến
  • Mức biến động Trung bình Dự kiến
  • Mức biến động cao dự kiến
Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.