Phân tích thị trường

Phần Phân tích Thị trường của Forexmart cung cấp thông tin cập nhật về thị trường tài chính. Phần tổng quan nhằm cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về các xu hướng hiện tại, dự báo tài chính, báo cáo kinh tế toàn cầu và tin tức chính trị có ảnh hưởng đến thị trường.

Disclaimer:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Medium-term forecast for oil
22:08 2022-11-20 UTC--5

After oil peaked at 130.44 in March, an upper limit was formed, and now the quote is approaching the nested line at 70.76.

This level is the same as the August 2010 low. But even though the Marlin oscillator has already moved downwards (current value on the chart is -0.2629), it still has a long way to go.

In the medium term, the price may go beyond the support level of 70.76, which will open the way to the next nested price channel line of 61.89. Once this happens, there could be a further decline to 42.05, which is also the June 2017 low and the March 2015 low.

analytics637ae9fb6497a.jpg

On the weekly chart, the price is declining under the balance and MACD lines, while the Marlin oscillator is going downwards.

analytics637aea086994a.jpg

The same can be seen on the daily chart, as the price is under the MACD line, while the Marlin oscillator is declining towards a bearish area.

The strong downside potential of oil also affects the medium-term outlook of dollar and the stock market.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.