Phân tích thị trường

Phần Phân tích Thị trường của Forexmart cung cấp thông tin cập nhật về thị trường tài chính. Phần tổng quan nhằm cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về các xu hướng hiện tại, dự báo tài chính, báo cáo kinh tế toàn cầu và tin tức chính trị có ảnh hưởng đến thị trường.

Disclaimer:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Technical Analysis of EUR/USD for November 21, 2022
02:50 2022-11-21 UTC--5

Technical Market Outlook:

The EUR/USD pair has completed the wave A to the upside as a part of the ABC-X-ABC complex corrective structure at the level of 1.0480. In a case of the rally continuation, the next target for bulls is seen at 161% Fibonacci extension located at 1.0523, which is only 43 pips away from the last local high, however, the breakout from the triangle pattern has been made to the downside already, so it looks like the wave B is now on progress. The nearest technical support is seen at 1.0255. The weak and negative momentum supports the short-term bearish outlook for EUR on the H4 time frame chart. The target for bears is seen at the level of 1.0094.

Weekly Pivot Points:

WR3 - 1.04173

WR2 - 1.03565

WR1 - 1.03195

Weekly Pivot - 1.02957

WS1 - 1.02587

WS2 - 1.02349

WS3 - 1.01741

Trading Outlook:

The EUR had made a new multi-decade low at the level of 0.9538, so as long as the USD is being bought all across the board, the down trend will continue towards the new lows. In the mid-term, the key technical resistance level is located at 1.0389 and only if this level is clearly violated, the down trend might be considered terminated. Please notice, there is plenty of room to the downside for the EUR to go, all of the potential technical support level are very old and might not be much reliable anymore.

Please be aware, that any sustained breakout below the technical support seen at 0.9737 will extend the down move even more and will put the level of 0.9669 in view. In the longer term, the key technical resistance level is located at 1.0389 (swing high from August 11th), so the bulls still have a long road to take before the down trend reversal is confirmed. It looks like the simple corrective ABC cycle might evolve into more complex and time consuming ABC-X-ABC cycle.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.