Các loại tài khoản ForexMart

Các loại tài khoản

ForexMart cung cấp cho khách hàng một số loại tài khoản giao dịch với các đặc điểm và điều kiện giao dịch khác nhau cho phép lựa chọn tùy chọn phù hợp nhất cho một chiến lược giao dịch cụ thể. Hơn nữa, một trong những mức chênh lệch (spread) trung bình thấp nhất trên thị trường do ForexMart cung cấp giúp giảm chi phí giao dịch.

Có thể tìm thêm thông tin về các công cụ tài chính có sẵn để giao dịch trên tài khoản ForexMart tại đây.

Bạn co thể thử giao dịch demo trước khi sử dụng tiền thật.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.