การวิเคราะห์ตลาด

รับข่าวเศรษฐกิจล่าสุดจาก ForexMart รวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับตลาดการเงิน,การประกาศนโยบายของธนาคารกลาง,ตัวชี้วัดทางการเงิน และข่าวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:  ForexMart ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ถือว่าการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต

Жесткий Brexit спровоцирует всплеск безработицы по всей Европе


สิงหาคม, 12 2019
watermark Economic news

Согласно исследованию бельгийского Лёвенского университета, в случае «жесткого» Brexit все страны Европы столкнуться с сильным ростом безработицы – в общей сложности потери могут достичь 1,2 млн рабочих мест. Самый большой урон, конечно, будет нанесен Великобритании, которая итак уже испытывает на себе сильное сокращение экономики. 


Потенциальные потери Соединенного Королевства оцениваются специалистами университета в 525 тыс. рабочих мест. Германия может лишиться около 292 тыс. работников в различных сферах, а во Франции и Италии безработными станут 141 тыс. и 139 тыс. человек соответственно.


При этом экономика Британии снизится на 4,4% ВВП, экономика Евросоюза потеряет 1,54%. 


В случае, если Brexit осуществится все же в рамках какой-либо сделки Великобритании и ЕС, число потерь будет намного ниже, однако полностью их избежать не удастся. При реализации «мягкого» Brexit британский ВВП потеряет 1,2%, а потери на рынке труда достигнут лишь 290 тыс. рабочих мест. 

ข้อเสนอแนะ

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้