การวิเคราะห์ตลาด

รับข่าวเศรษฐกิจล่าสุดจาก ForexMart รวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับตลาดการเงิน,การประกาศนโยบายของธนาคารกลาง,ตัวชี้วัดทางการเงิน และข่าวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:  ForexMart ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ถือว่าการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต

Инфляция в Японии достигла максимума с января 1991 года


พฤศจิกายน, 18 2022
watermark Economic news

Согласно данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, потребительские цены в октябре выросли на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это стало максимальным значением с января 1991 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам 14-го месяца подряд.


В сентябре показатель инфляции был зафиксирован на уровне 3%. Аналитики ожидали рост цен на 3,5%.


В помесячном исчислении потребительские цены выросли на 0,6% (максимальными темпами с апреля 2014 года). В сентябре показатель увеличился на 0,3%.


Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в октябре повысились на 3,6% в годовом выражении после после роста на 3% в сентябре. Такой рост стал максимальным с февраля 1982 года. 


В частности, продукты питания в Японии подорожали на 6,2%, топливо, электро- и водоснабжение – на 14,6%, электричество – на 10,9%. Стоимость транспортных и телекоммуникационных услуг повысилась на 2%.


Стоит отметить, что целевой ориентир центробанка находится на уровне в 2%, и текущий показатель инфляции превышает его уже седьмой месяц подряд. 


ข้อเสนอแนะ

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้