การวิเคราะห์ตลาด

รับข่าวเศรษฐกิจล่าสุดจาก ForexMart รวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับตลาดการเงิน,การประกาศนโยบายของธนาคารกลาง,ตัวชี้วัดทางการเงิน และข่าวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:  ForexMart ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ถือว่าการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต

Руководители ЕЦБ высказались против слишком быстрого ужесточения политики


พฤศจิกายน, 14 2022
watermark Economic news

По мнению некоторых руководителей Европейского центрального банка, центробанку следует продолжить повышение процентных ставок более медленными темпами, чтобы не усугублять спад в экономике еврозоны.


Стоит отметить, что ЕЦБ с июля повысил ставки в целом на 200 базисных пунктов, что является рекордно высокими темпами ужесточения монетарной политики. При этом ожидается, что в декабре регулятор повысит ставки еще на 50 или 75 базисных пунктов.


Фабио Панетта, член управляющего совета ЕЦБ, опасается, что избыточное повышение ставок может существенно усугубить экономический спад. Дело в том, что текущее ужесточение политики и так уже будет до 2024 года вносить отрицательный вклад в годовой рост ВВП в размере более одного процентного пункта.


«Если мы будем сжимать спрос чрезмерно и продолжительное время, мы столкнемся с риском постоянного отставания производства от тренда», — отметил Панетта. 


Пока же представители ЕЦБ утверждают, что инфляционные ожидания по большей части держатся вблизи целевого уровня центрального банка, составляющего 2,0% (долгосрочный рыночный индикатор составляет 2,36%). Однако последний прогноз Еврокомиссии предполагает, что в 2024 году инфляция в еврозоне составит 2,6%, и не отрицает наличие повышательных рисков для темпов роста цен.


Нейтральный уровень ставок, при котором они не стимулируют и не замедляют экономический рост, находится между 1,5% и 2,0%. На сегодняшний день ставка ЕЦБ по депозитам уже находится у нижней границы этого диапазона.


ข้อเสนอแนะ

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้