การวิเคราะห์ตลาด

รับข่าวเศรษฐกิจล่าสุดจาก ForexMart รวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับตลาดการเงิน,การประกาศนโยบายของธนาคารกลาง,ตัวชี้วัดทางการเงิน และข่าวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:  ForexMart ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ถือว่าการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต

ЕС и Великобритания открыли антимонопольные расследования в отношении Google и Meta


มีนาคม, 11 2022
watermark Economic news

Регулирующие органы в ЕС и Великобритании начали антимонопольное расследование в отношении Google и Meta, бывшей Facebook, в связи с рекламной сделкой, заключенной технологическими гигантами в 2018 году.

Параллельные проверки, о которых было объявлено в пятницу, будут рассматривать вопрос о том, препятствует ли так называемое соглашение Jedi Blue между двумя компаниями конкуренции на рынках услуг по размещению рекламы в Интернете. Онлайновая дисплейная реклама – это графические объявления, которые появляются на веб-сайтах, в мобильных приложениях и социальных сетях.

Андреа Коселли, генеральный директор британского Управления по конкуренции и рынкам, сказал в своем заявлении: «Мы обеспокоены тем, что Google, возможно, объединился с Meta, чтобы поставить преграды на пути конкурентов, которые предоставляют издателям важные услуги по демонстрации рекламы в Интернете».

«Если одна компания имеет контроль над определенной областью, это может затруднить прорыв на рынок для начинающих и небольших компаний – и в конечном итоге может уменьшить выбор для клиентов», – добавил он.

Регулятор заявил, что хочет определить, ограничивали ли технологические гиганты или препятствовали распространению «услуг по выставлению заголовков», которые позволяют издателям новостей продавать свои рекламные площади в Интернете нескольким покупателям одновременно, а не получать предложения по отдельности.

Представитель Meta сказал: «Неисключительное соглашение Meta с Google и аналогичные соглашения, которые мы заключили с другими платформами, помогли увеличить конкуренцию за размещение рекламы. Эти деловые отношения позволяют Meta предоставлять больше выгоды рекламодателям и издателям, что приводит к лучшим результатам для всех. Мы будем сотрудничать с обоими расследованиями».

ข้อเสนอแนะ

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้