การวิเคราะห์ตลาด

รับข่าวเศรษฐกิจล่าสุดจาก ForexMart รวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับตลาดการเงิน,การประกาศนโยบายของธนาคารกลาง,ตัวชี้วัดทางการเงิน และข่าวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:  ForexMart ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ถือว่าการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต

Евросоюз готовится пополнить свои ряды новыми странами


มีนาคม, 11 2022
watermark Economic news

Главы стран Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в Европейский союз. Ранее аналогичное решение было принято и по заявке Украины. 


Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре еще 2 марта. Глава правящей партии отметил, что власти планировали подать заявку лишь в 2024 году, однако в связи с последними политическими событиями решили поторопиться. 3 марта заявила о подаче заявки на вступление в Евросоюз и Республика Молдова.


Украина пошла на аналогичные шаги еще 28 февраля, на фоне начала военной операции РФ на территории Украины. 


Брюссель начал рассмотрение всех заявок, отметив, что подобных прецедентов в истории еще не было. Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся многие годы, иногда более 10 лет.


Нынешние кандидаты на вступление в ЕС (Сербия и Черногория) получили статус несколько лет назад, но переговоры до сих пор далеки от завершения. Помимо успешности переговоров необходимо проведение референдума, на котором граждане страны-кандидата должны проголосовать за вступление страны в ЕС.


ข้อเสนอแนะ

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้