การวิเคราะห์ตลาด

รับข่าวเศรษฐกิจล่าสุดจาก ForexMart รวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับตลาดการเงิน,การประกาศนโยบายของธนาคารกลาง,ตัวชี้วัดทางการเงิน และข่าวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:  ForexMart ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ถือว่าการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต

Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт


มีนาคม, 10 2022
watermark Economic news

Российская дочка платежной системы Visa прекратила обслуживание карт в России с сегодняшнего дня, 10 марта. Аналогичная ситуация с картами системы Mastercard.


В частности, с 10 марта все выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard не принимаются к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В самой России также прекращают работу карты, выпущенные иностранными финансовыми организациями.


Внутри страны карты российских банков продолжат работать как обычно, поскольку операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт. Так, до истечения срока действия карт Visa и Mastercard остаются доступны все средства на счетах, а также все привычные платежные операции – оплата покупок, перевод средств с карты на карту, снятие наличных и другие.


Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы на российском рынке из-за военной операции РФ на Украине еще 6 марта. После этих заявлений крупные российские банки заявили, что рассматривают и прорабатывают возможность выпуска карты «Мир» с китайской системой UnionPay.


ข้อเสนอแนะ

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้