การวิเคราะห์ตลาด

รับข่าวเศรษฐกิจล่าสุดจาก ForexMart รวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับตลาดการเงิน,การประกาศนโยบายของธนาคารกลาง,ตัวชี้วัดทางการเงิน และข่าวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:  ForexMart ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ถือว่าการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต

Доходы компании Lego выросли на 27% в 2021 году


มีนาคม, 08 2022
watermark Economic news

Продажи наборов Lego продолжали расти в 2021 году, поскольку дети и взрослые оставались дома, чтобы строить модели «Звездных войн» и «Гарри Поттера» еще долго после того, как закончилась блокировка из-за коронавируса.

Во вторник датский производитель игрушек сообщил, что его годовой доход подскочил на 27% и достиг 8,06 млрд долларов США, по сравнению 6,36 млрд долларов США в 2020 году.

Компания Lego была одной из тех компаний по производству игрушек, которые значительно выросли во время пандемии, поскольку потребители всех возрастов тяготели к ее строительным наборам для развлечения. Компания объясняет рост продаж разнообразным ассортиментом игрушек и их привлекательностью для разных поколений, а также своей электронной коммерцией.

В число наиболее успешных брендов производителя игрушек входят Lego City, Lego Technic, Lego Creator Expert, Lego Harry Potter и Lego Star Wars. Эти наборы различаются по размеру и сложности, и компания заявила, что их тематика позволяет детям весело учиться строительным навыкам, а взрослым дает творческую отдушину.

Компания Lego отметила, что по мере вступления в 90-й год своего существования она ожидает, что темпы роста нормализуются. Также в середине 2022 года компания планирует начать поэтапное внедрение экологичной упаковки для продажи, чтобы заменить одноразовые пластиковые пакеты, используемые для разделения кирпичиков Lego.

В 2021 году компания Lego открыла 165 новых магазинов, в том числе 95 в Китае, доведя общее количество магазинов по всему миру до 832. Китай стал одним из ведущих рынков Lego, и на его долю приходится 340 магазинов в глобальной розничной сети.

Сильные результаты прибыли компании Lego были получены на фоне решения прекратить поставку игрушек в около 80 независимых магазинов в России в связи с войной в Украине. Компания также пожертвовала около 16,5 миллионов долларов на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, уделяя особое внимание поддержке детей и семей.

ข้อเสนอแนะ

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้