การวิเคราะห์ตลาด

รับข่าวเศรษฐกิจล่าสุดจาก ForexMart รวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับตลาดการเงิน,การประกาศนโยบายของธนาคารกลาง,ตัวชี้วัดทางการเงิน และข่าวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:  ForexMart ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ถือว่าการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต

Мнение: «Дефолт в России ударит по Китаю и развивающимся рынкам»


มีนาคม, 07 2022
watermark Economic news

Экономист Стивен Роуч предупредил, что последствия любого дефолта по суверенному долгу России в результате кризиса на Украине распространятся на развивающиеся рынки, включая Китай.

«Если Россия объявит дефолт по своему долгу... это будет иметь широкий побочный эффект для суверенного долга на развивающихся рынках по всему миру, и Китай не останется в стороне от этого», – сказал он.

Роуч, старший научный сотрудник Йельского университета, добавил, что «Китай не может позволить себе оставаться в тесной связке с Россией... И чем скорее Китай порвет с Россией, тем лучше и нам придется подождать, посмотреть и внимательно следить за этим», – сказал он.

Вскоре после того, как Москва начала нападение на Украину, США объявили о санкциях против суверенного долга России, а также ее банков и центрального банка. С тех пор крупнейшие рейтинговые агентства Fitch, Moody's и S&P понизили суверенный рейтинг страны до статуса «нежелательного», заявив, что санкции Запада могут подорвать способность России обслуживать свой долг.

Китай заявил, что не будет участвовать в этих санкциях против России.

Между тем, крупнейшие мировые поставщики индексов MSCI и FTSE Russell объявили на прошлой неделе, что российские акции будут исключены из всех их индексов. MSCI также объявила, что будет реклассифицировать свои индексы MSCI Russia в «самостоятельные рынки», а не в развивающиеся рынки.

На прошлой неделе российские акции, котирующиеся в Лондоне, рухнули, после чего Лондонская фондовая биржа приостановила торги 27 российскими ценными бумагами. Тем не менее, к моменту объявления о приостановке торгов в четверг почти вся их стоимость уже была уничтожена.

В понедельник утром цены на нефть резко выросли после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность запрета на импорт российской нефти и природного газа.

ข้อเสนอแนะ

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้