รับข่าวเศรษฐกิจล่าสุดจาก ForexMart รวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับตลาดการเงิน,การประกาศนโยบายของธนาคารกลาง,ตัวชี้วัดทางการเงิน และข่าวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:  ForexMart ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ถือว่าการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต

ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด

Bloomberg: what is the reason for the «roller coaster» in the oil markets


ธันวาคม, 01 2023

Today, oil trading resembles a roller coaster, and trading bots are behind it, Bloomberg analysts suggest.In October and November, oil futures prices sometimes approached the $100 per barrel mark, then fell sharply to $70. In just one day in October, the futures price fluctuated by 6%. In general, in 2023, oil prices often changed by two dollars during the day – 161 times a year. Analysts point out that this is a huge volatility compared to previous years.What is happening cannot be explained on... อ่านเพิ่มเติม

ข่าวทั้งหมด

India GDP Growth in Q4 at 7.1 pc, says Ficci


พฤษภาคม, 30 2018

Ficci issued a report today showing that GDP growth of India is projected at 7.1 percent for the... อ่านเพิ่มเติม

U.S. Consumer Confidence and Housing Inflation Rose in May


พฤษภาคม, 30 2018

The consumer confidence bounced higher in May but households are skeptical regarding the outlook of... อ่านเพิ่มเติม