รับข่าวเศรษฐกิจล่าสุดจาก ForexMart รวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับตลาดการเงิน,การประกาศนโยบายของธนาคารกลาง,ตัวชี้วัดทางการเงิน และข่าวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:  ForexMart ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ถือว่าการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต

ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด

NVIDIA: the new queen of the market


กรกฎาคม, 19 2024

Nvidia has overtaken Apple and Microsoft in terms of market capitalization, becoming the most expensive company in the world. Nvidia shares soared 3.5% to $135.58 per share, bringing its market value to $3.34 trillion. The reason for the growth was rumors about a possible increase in Nvidia's share in the technology sector of the SPDR Fund in the S&P 500. Nvidia shares have increased by 170% since the beginning of the year, and by 12% since the stock split in June. Nvidia is leadin... อ่านเพิ่มเติม

ข่าวทั้งหมด