การวิเคราะห์ตลาด

ส่วนการวิเคราะห์ตลาดของ Forexmart ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตลาดการเงิน ภาพรวมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณเข้าใจถึงแนวโน้มในปัจจุบัน,การคาดการณ์ทางการเงิน,รายงานเศรษฐกิจโลกและข่าวการเมืองที่มีอิทธิพลต่อตลาด

Disclaimer:  ForexMart ไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ถือว่าการวิเคราะห์ที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต

Hot forecast for GBP/USD on 21/11/2022
02:06 2022-11-21 UTC--5
การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยน

The rate of decline in UK retail sales slowed down from -6.8% to -6.1%, which turned out to be slightly worse than the forecast of -5.6%, but we are still talking about an improvement in the dynamics. Especially since the previous data was revised upwards from -6.9%. So once again the market had no reason to implement the long-awaited correction. The dollar is still heavily overbought. And if even a few weaker retail sales data were not enough to initiate it, then today's completely empty macroeconomic calendar will also not allow a local correction.

Retail Sales (UK):

The GBPUSD currency pair, despite the scale of price fluctuations, is moving along a fairly regular range within the limits of two control levels: 1.1750 and the lower area of the psychological level of 1.1950/1.2000.

The RSI H4 technical instrument is moving in the upper area of the 50/70 indicator, indicating a bullish mood among market participants. This may be a residual signal, but in order to change it, a comprehensive solution is necessary in terms of technical analysis. It means the end of forming a flat along a downward trajectory, as well as keeping the indicator below the average level of 50.

The Moving MA lines on Alligator H4 and D1 are directed upward, this signal corresponds to the bullish mood of traders of the GBPUSD pair.

analytics637b10ea8c06f.jpg

Expectations and prospects

In this situation, the conversation about primary changes will arise only after the price stays outside a certain level for at least a four-hour period. Till then the risk of a rebound will remain, which allows the subsequent formation of a horizontal channel.

Complex indicator analysis in the short-term and intraday periods have a variable signal due to stagnation. In the medium term, indicators are focused on an upward cycle.

ข้อเสนอแนะ

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้