Gửi và rút USDT


Octubre, 18 2022

Kính gửi các nhà giao dịch,


ForexMart đang mở rộng danh sách các phương thức đặt cọc bổ sung và rút tiền. Chúng tôi vui mừng giới thiệu cho bạn thêm một cách tăng lợi nhuận.


ForexMart bắt đầu chấp nhận tiền gửi và rút tiền bằng stablecoin USDT. Giờ đây, bạn có thể sử dụng các định dạng khác nhau của blockchain Tether (Tether TRC20, Tether ERC20, Tether BEP20) để quản lý tiền của mình.


Bạn sẽ nhận được gì?


Tiết kiệm tiền phí;

Tránh các khoản bồi hoàn;

Giảm chậm trễ thanh toán.


Thanh toán USDT – là một cách rất tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư của bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với người hỗ trợ của chúng tôi.Toas las noticias

Comentario

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Advertencia de Riesgo:
El mercado de divisas es altamente especulativo y complejo por naturaleza, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las operaciones en Forex pueden resultar en ganancias o pérdidas sustanciales. Por lo tanto, no es aconsejable invertir dinero que no puede permitirse perder. Antes de utilizar los servicios ofrecidos por ForexMart, reconozca los riesgos asociados con las operaciones en Forex. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario. Tenga en cuenta que ni el rendimiento pasado ni los pronósticos son indicadores confiables de resultados futuros.
El mercado de divisas es altamente especulativo y complejo por naturaleza, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las operaciones en Forex pueden resultar en ganancias o pérdidas sustanciales. Por lo tanto, no es aconsejable invertir dinero que no puede permitirse perder. Antes de utilizar los servicios ofrecidos por ForexMart, reconozca los riesgos asociados con las operaciones en Forex. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario. Tenga en cuenta que ni el rendimiento pasado ni los pronósticos son indicadores confiables de resultados futuros.