Ra mắt phiên bản website tiếng Việt


Mayo, 24 2021

Kính gửi các đối tác và các nhà giao dịch, ForexMart không ngừng phát triển và làm mọi điều có thể để cung cấp cho bạn các điều kiện giao dịch thuận tiện nhất.


Và chúng tôi hân hạnh thông báo rằng giờ đây trang web ForexMart đa ngôn ngữ đã có thể áp dụng cho người dùng từ Việt Nam bằng chính ngôn ngữ bản xứ của họ!


Để chọn tiếng Việt (hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác mà bạn quan tâm), bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng lá cờ của quốc gia cần sử dụng ở góc trên bên phải của trang web.


Công ty chúng tôi không ngừng tìm kiếm những ý tưởng mới để cải thiện hoạt động và giao diện của trang web của chúng tôi. Thuận tiện, dễ sử dụng cho tất cả các dịch vụ của công ty và giao dịch thành công của bạn là những nhiệm vụ ưu tiên của ForexMart.


Toas las noticias

Comentario

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Advertencia de Riesgo:
El mercado de divisas es altamente especulativo y complejo por naturaleza, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las operaciones en Forex pueden resultar en ganancias o pérdidas sustanciales. Por lo tanto, no es aconsejable invertir dinero que no puede permitirse perder. Antes de utilizar los servicios ofrecidos por ForexMart, reconozca los riesgos asociados con las operaciones en Forex. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario. Tenga en cuenta que ni el rendimiento pasado ni los pronósticos son indicadores confiables de resultados futuros.
El mercado de divisas es altamente especulativo y complejo por naturaleza, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las operaciones en Forex pueden resultar en ganancias o pérdidas sustanciales. Por lo tanto, no es aconsejable invertir dinero que no puede permitirse perder. Antes de utilizar los servicios ofrecidos por ForexMart, reconozca los riesgos asociados con las operaciones en Forex. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario. Tenga en cuenta que ni el rendimiento pasado ni los pronósticos son indicadores confiables de resultados futuros.