Tận dụng lợi thế tài khoản Zero Spread đã được cập nhật!


Ноябрь, 16 2021

Kính gửi Quý khách hàng,


ForexMart xin giới thiệu một tài khoản được cập nhật với các điều kiện giao dịch tốt nhất - tài khoản Zero Spread.


Bản cập nhật mang đến cho bạn cơ hội sử dụng spread thả nổi thực từ 0.0. pips - và đây là giao dịch có lợi nhất trên thị trường hiện giờ!


Hãy tận dụng lợi thế các điều kiện Zero Spread được cập nhật và làm cho hoạt động giao dịch của bạn trở nên hiệu quả hơn.


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng


Все Новости

Обратная связь

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Предупреждение о риске:
Торговля на валютном рынке несет в себе высокий риск потери средств, связанный с кредитным плечом, и может быть приемлемой не для всех инвесторов. Перед тем, как принять решение инвестировать, Вам необходимо тщательно изучить все особенности рынка Форекс и определить Ваши инвестиционные цели, уровень опыта и толерантность к риску.
Торговля на валютном рынке несет в себе высокий риск потери средств, связанный с кредитным плечом, и может быть приемлемой не для всех инвесторов. Перед тем, как принять решение инвестировать, Вам необходимо тщательно изучить все особенности рынка Форекс и определить Ваши инвестиционные цели, уровень опыта и толерантность к риску.