Ra mắt phiên bản website tiếng Việt


maio, 24 2021

Kính gửi các đối tác và các nhà giao dịch, ForexMart không ngừng phát triển và làm mọi điều có thể để cung cấp cho bạn các điều kiện giao dịch thuận tiện nhất.


Và chúng tôi hân hạnh thông báo rằng giờ đây trang web ForexMart đa ngôn ngữ đã có thể áp dụng cho người dùng từ Việt Nam bằng chính ngôn ngữ bản xứ của họ!


Để chọn tiếng Việt (hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác mà bạn quan tâm), bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng lá cờ của quốc gia cần sử dụng ở góc trên bên phải của trang web.


Công ty chúng tôi không ngừng tìm kiếm những ý tưởng mới để cải thiện hoạt động và giao diện của trang web của chúng tôi. Thuận tiện, dễ sử dụng cho tất cả các dịch vụ của công ty và giao dịch thành công của bạn là những nhiệm vụ ưu tiên của ForexMart.


Todas as Notícias

Comentários

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Aviso de Risco:
O câmbio estrangeiro é altamente especulativo e complexo por natureza, e pode não ser adequado para todos os investidores. A negociação em Forex pode resultar em um ganho ou perda substancial. Portanto, não é aconselhável investir dinheiro que você não pode perder. Antes de usar os serviços oferecidos pelo ForexMart, reconheça os riscos associados à negociação forex. Procure aconselhamento financeiro independente, se necessário. Observe que nem o desempenho passado, nem as previsões são indicadores confiáveis de resultados futuros.
O câmbio estrangeiro é altamente especulativo e complexo por natureza, e pode não ser adequado para todos os investidores. A negociação em Forex pode resultar em um ganho ou perda substancial. Portanto, não é aconselhável investir dinheiro que você não pode perder. Antes de usar os serviços oferecidos pelo ForexMart, reconheça os riscos associados à negociação forex. Procure aconselhamento financeiro independente, se necessário. Observe que nem o desempenho passado, nem as previsões são indicadores confiáveis de resultados futuros.