Tip untuk pengesahan yang berjaya

Muat naik foto berwarna pasport yang sah dengan foto anda untuk peringkat pengesahan pertama (wajib)..

~ muat naik dokumen ~

Serahkan dokumen yang mengesahkan tempat tinggal anda dengan tempoh sah sehingga 6 bulan untuk peringkat pengesahan ke-2 (tambahan).

~ muat naik dokumen ~

Dalam tempoh 24 jam akan datang, anda akan menerima pemberitahuan e-mel dengan peringkat pengesahan semasa anda yang diluluskan atau arahan selanjutnya.
Pastikan foto yang dimuat naik adalah jelas dan mempunyai resolusi tinggi.
Serahkan foto bersaiz penuh bahagian belakang dokumen dengan tepi yang tidak dipotong.
Gunakan skala yang betul supaya gambar yang terhasil sehingga 70% daripada keseluruhan dokumen.
Dokumen yang dimuat naik mestilah tidak mengandungi pengubahsuaian, tulisan atau sebarang pembetulan lain.
Make sure the Utility bill you provide contains the Bar/ Qr code of the issuer
Make sure the Bank Statement is sealed with bank official's signature