Gửi và rút USDT


Oktober, 18 2022

Kính gửi các nhà giao dịch,


ForexMart đang mở rộng danh sách các phương thức đặt cọc bổ sung và rút tiền. Chúng tôi vui mừng giới thiệu cho bạn thêm một cách tăng lợi nhuận.


ForexMart bắt đầu chấp nhận tiền gửi và rút tiền bằng stablecoin USDT. Giờ đây, bạn có thể sử dụng các định dạng khác nhau của blockchain Tether (Tether TRC20, Tether ERC20, Tether BEP20) để quản lý tiền của mình.


Bạn sẽ nhận được gì?


Tiết kiệm tiền phí;

Tránh các khoản bồi hoàn;

Giảm chậm trễ thanh toán.


Thanh toán USDT – là một cách rất tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư của bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với người hỗ trợ của chúng tôi.Seluruh Berita

masukan

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Peringatan Resiko:
Foreign exchange bersifat sangat spekulatif dan kompleks, dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Trading forex dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian besar. Karena itu, tidak disarankan menginvestasikan uang yang anda tidak mampu kehilangannya. Sebelum menggunakan layanan yang ditawarkan oleh ForexMart, harap akui risiko yang terkait dengan trading forex. Minta saran finansial independen jika perlu. Harap perhatikan bahwa baik kinerja masa lalu atau perkiraan tidak merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang.
Foreign exchange bersifat sangat spekulatif dan kompleks, dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Trading forex dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian besar. Karena itu, tidak disarankan menginvestasikan uang yang anda tidak mampu kehilangannya. Sebelum menggunakan layanan yang ditawarkan oleh ForexMart, harap akui risiko yang terkait dengan trading forex. Minta saran finansial independen jika perlu. Harap perhatikan bahwa baik kinerja masa lalu atau perkiraan tidak merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang.